Galardóns Europeos ás Boas Prácticas da campaña «Traballos saudables»


Data de inicio: 11 de Xaneiro , 2019
Data de fin: 28 de Abril , 2018
Ámbito: Unión Europea
Lugar de celebración:


Os Galardóns Europeos ás Boas Prácticas constitúen un dos principais alicerces das campañas que, cada dous anos, a Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo impulsa ao longo de Europa como recoñecemento ás organizacións que levan a cabo acciones sobresalientes e innovadoras en materia de seguridade e saúde no traballo.

En España, esta convocatoria é difundida especialmente pola Rede Española de Seguridade e Saúde no Traballo facendo posible que o certame poida chegar a todos os recunchos do noso territorio nacional.

O INSHT, como Centro de Referencia da Axencia, xestiona esta convocatoria e canaliza as solicitudes de participación, coordinando o proceso de selección das mellores candidaturas e implicándose directamente na difusión dos exemplos destacados a escala nacional.

A Axencia Europea avalía os exemplos recibidos de cada Estado membro e selecciona os mellores.

“A UE galardoará empresas con boas prácticas na xestión da prevención fronte a substancias perigosas"

A Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo, a través dos seus centros de referencia, busca exemplos de boas prácticas de empresas que desenvolvesen medidas preventivas para previr a exposición dos traballadores fronte a substancias perigosas.

Coa Campaña europea 2018-2019 “Traballos saudables: alerta fronte a substancias perigosas” ábrese unha nova edición da convocatoria de Galardóns Europeos ás Boas Prácticas cuxo prazo se estende ata o 11 de xaneiro de 2019.

Participar nos Galardóns Europeos ás Boas Prácticas da campaña «Traballos saudables» é unha forma excelente de implicarse na campaña. O concurso constituirá ademais unha importante fonte de motivación para traballar na mellora da seguridade e a saúde no lugar de traballo.

Os premios recoñecen solucións excepcionais e innovadoras aos problemas relacionados co tema da campaña. Os gañadores daranse a coñecer na Cerimonia de entrega dos Galardóns Europeos ás Boas Prácticas da campaña «Traballos saudables» que se celebrará en 2019. Esta cerimonia é unha oportunidade para promover a xestión das substancias perigosas no lugar de traballo, compartir boas prácticas e celebrar os logros de todos os que participaron.

Descargas