Eventos

Congreso práctico de compliance. Como afrontar a elaboración dun programa de cumprimento normativo? _ A Coruña


Neste congreso, nunha xornada eminentemente práctica que terá lugar o 30 de abril, examinaranse os problemas que se atopan os profesionais da función de compliance no día a día.

IX Congreso Internacional de saúde laboral e prevención de riscos_Madrid


Terá lugar os días 3, 4 e 5 de xuño de 2020 e está organizado pola Sociedade Española de Saúde e Seguridade no Traballo (SESST).