Eventos

2º Congreso Internacional PRL e Seguridade Industrial 4.0


O ISSGA colabora na organización deste congreso que terá lugar en Vigo os días 18 e 19 de outubro.

Xornadas técnicas organizadas pola CEG_Santiago de Compostela


Presentación do estudo  “Modelización matemática de predición de custos de sinistralidade laboral. Análise por sectores produtivos” e  "Ferramentas novas para o fomento da cultura preventiva".

Congreso PRL_Granada


IIº Congreso de Prevención de Riscos Laborais do Consello Xeral de Profesionais da Seguridade e Saúde no Traballo de España e Vº Congreso Nacional de Hixiene Industrial e Ambiental do Instituto Técnico de Prevención os días 8 e 9 de novembro.