Eventos

SARS CoV-2 & Personal protective equipment /Equipos de Protección Individual_Xornada técnica virtual


Terá lugar o próximo 10 de decembro ás 10.00 para dar a coñecer en detalle as actuacións de asesoramento e ensaios de EPI fronte ao virus SARS- CoV-2.

Xornadas técnicas de seguridade e saúde sobre 'Estadas. Montaxe, uso e desmontaxe'_Decembro_Galicia


Organizadas pola Fundación Laboral da Construción en colaboración co ISSGA.

"FP: LIDERA A PREVENCIÓN!” Convocatoria de traballos audiovisuais


Pretende mostrar contido audiovisual preventivo realizado por e para o alumnado de FP.

IX Congreso Internacional de Saúde Laboral e Prevención de Riscos_Madrid


Organizado pola Sociedade  Española de Saúde e Seguridade no Traballo (SESST), baixo o lema “Humanismo empresarial e era dixital: avances  e novos paradigmas do século XXI", terá lugar os días 2, 3 e 4 de decembro en Madrid.