Novas

Prevención no SERVIZO DE EMPREGADAS DO FOGAR fronte ao coronavirus

06 de Abril , 2020

Tendo en conta a situación de declaración de estado de alarma en todo o territorio nacional (Real decreto 463/2020, do 14 de marzo prorrogado polo Real decreto 476/2020, de 27 de marzo) como consecuencia da pandemia provocada polo COVID-19, indícanse unha serie de recomendacións preventivas básicas que se deben ter en conta no servizo de empregadas do fogar segundo as informacións das autoridades sanitarias sobre o coronavirus e a idade e a diversidade funcional das persoas obxecto do servizo.

Prevención na INDUSTRIA MANUFACTUREIRA fronte ao coronavirus

03 de Abril , 2020

Tendo en conta a situación de declaración de estado de alarma en todo o territorio nacional (Real Decreto 463/2020 do 14 de marzo prorrogado polo Real Decreto 476/2020, do 27 de marzo) como consecuencia da pandemia provocada polo COVID-19, indícanse unha serie de recomendacións  preventivas básicas que se deben ter en conta na industria manufactureira segundo as informacións das autoridades sanitarias sobre o coronavirus, así como unha infografía en formato cartel.

Prevención no SERVIZO DE AXUDA A DOMICILIO fronte ao coronavirus

01 de Abril , 2020

Tendo en conta a situación de declaración de estado de alarma en todo o territorio nacional (Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, prorrogado por Real decreto 476/2020, de 27 de marzo) como consecuencia da pandemia provocada polo COVID-19, indícanse unha serie de recomendacións preventivas básicas que se deben ter en conta na actividade de servizo de axuda a domicilio segundo as informacións das autoridades sanitarias sobre o coronavirus e a diversidade funcional do usuario. así como unha infografía en formato cartel.

RECOMENDACIÓNS DE PREVENCIÓN NO TRABALLO FRONTE AO CORONAVIRUS

01 de Abril , 2020

Tendo en conta a situación de declaración de estado de alarma en todo o territorio nacional (Real decreto 463/2020 de 14 de marzo prorrogado polo Real decreto 476/2020, do 27 de marzo) como consecuencia da pandemia provocada polo COVID-19, no exercicio da súa función de información e divulgación en materia de prevención de riscos laborais, o Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (ISSGA), elabora de acordo cos axentes sociais este documento no que se recollen recomendacións preventivas básicas que se deben ter en conta nos centros de traballo segundo as informacións das autoridades sanitarias sobre o Coronavirus.

Eventos

Congreso práctico de compliance. Como afrontar a elaboración dun programa de cumprimento normativo? _ A Coruña


Neste congreso, nunha xornada eminentemente práctica que terá lugar o 30 de abril, examinaranse os problemas que se atopan os profesionais da función de compliance no día a día.

IX Congreso Internacional de saúde laboral e prevención de riscos_Madrid


Terá lugar os días 3, 4 e 5 de xuño de 2020 e está organizado pola Sociedade Española de Saúde e Seguridade no Traballo (SESST).