Programa de recoñecementos médicos específicos para os traballadores/as autónomos/as


Portada do programa

O ISSGA ofrécelles aos/ás traballadores/as autónomos/as en xeral e socios/as cooperativistas que teñan a condición de traballador/a autónomo/a, que coticen no RETA (Réxime Especial de Traballadores Autónomos), incluídos os/as do Sistema Especial de Traballadores Agrarios, a posibilidade de realizar un recoñecemento médico dirixido a favorecer a detección de enfermidades profesionais ou patoloxías laborais propias da súa actividade laboral.

Aos/ás interesados/as faráselles un recoñecemento médico, totalmente gratuíto, nos centros do ISSGA. Non hai data límite para solicitalo, é unha acción permanente.

Este exame médico constará de varias partes:

• Anamnese e historia clínica individualizada do traballador
• Historia laboral
• Exploración física específica
• Estudos complementarios:
o Control - visión.
o Tonometría.
o Probas de funcionalismo pulmonar
o Audiometría tonal liminar por vía aérea e ósea
o Impedanciometría
o Electrocardiograma
o Análise clínico:
- Bioquímica
- Hematoloxía e fórmula leucocitaria
- Velocidade de sedimentación
- Probas inmunolóxicas: PSA (a homes de 45 ou máis anos). Aos traballadores/as do sector agrario efectuaráselle a reacción antibrucela (Rosa de Bengala) e no caso de positividade, a seroaglutinación en tubo para brucela abortus
- Análise de ouriños
• Outras probas que sexan necesarias, a criterio do médico e en función dos riscos do traballo
• Elaboración e envío dun informe médico coa impresión diagnóstica
• Recomendacións


No caso de que estean interesados/as, cada traballador/a deberá cumprimentar a solicitude e remitila ao Centro do ISSGA correspondente.

Para calquera dúbida ao respecto pode dirixirse a :


Centro ISSGA - A Coruña.
Rúa Doutor Camilo Veiras, nº 8
15006 A Coruña.
Tlf.: 981 182 329 Fax: 981 182 332

Centro ISSGA - Lugo
Ronda de Fingoi, 170
27071 Lugo
Tlf.: 982 294 300 Fax: 982 294 336

Centro ISSGA - Ourense
Rúa de Villaamil e Castro, s/n
32872 Ourense
Tlf.: 988 386 395 Fax: 988 386 222

Centro ISSGA - Pontevedra
Camiño Coto do Coello, nº2
36812 Rande - Redondela – Pontevedra
Tlf.: 886 218 100 Fax: 886 218 102