Campañas

PRL na montaxe e desmontaxe de escenarios

Presentouse no centro Issga de Pontevedra unha nova campaña do ISSGA sobre a prevención de riscos laborais na montaxe e desmontaxe de escenarios.

Prevención nos postos de traballo en carnicerías, chacinerías e peixarías

O seu obxectivo é concienciar aos traballadores e traballadoras da importancia da prevención de riscos laborais e, polo tanto, da implantación de boas prácticas relacionadas coa saúde o benestar no eido laboral.

Traballadores Autónomos

Portal de prevención de riscos laborais para os traballadores autónomos.

Campaña sobre os perigos do manexo do tractor e dos seus aparellos

A actuación pretende alertar e concienciar dos riscos do manexo do tractor e dos seus apeiros e achegar á poboación recomendacións básicas para evitar ou minimizar ao máximo os accidentes neste tipo de vehículos.

Campaña chaleco salvavidas

A campaña consiste na difusión de material informativo sobre a importancia da utilización do chaleco salvavidas e a súa correcta colocación. En concreto trátase de explicar cales son os motivos para utilizar o chaleco salvavidas, indicar a necesidade de elixir o axeitado en función das circunstancias existentes, incidir na importancia de utilizalo mentres se traballa na cuberta da embarcación, dar indicacións básicas sobre o almacenamento e mantemento e unha especial referencia á correcta colocación.

Campaña Europea 2014-2015 Traballos saudables “Xestionemos o estres”

A Axencia Europea para a Seguridade e Saúde no Traballo inaugurou a nova Campaña Europea bienal 2014-2015 sobre riscos psicosociais baixo o lema Traballos saudables “Xestionemos o estres”, e con iso abriuse a XII convocatoria de Galardóns Europeos ás Boas Prácticas.