Campañas

Emprego de dispositivos electrónicos portátiles

Ten como obxectivo facilitar recomendacións de boas prácticas preventivas no emprego de dispositivos electrónicos portátiles.

Redución dos accidentes non traumáticos no ámbito laboral

No ano 2021 houbo en Galicia 48 accidentes de traballo mortais en xornada laboral, dos que 25 (o 52%) tiveron a súa orixe en infartos, derrames e outras patoloxías non traumáticas.

O feito de que se produzan en xornada é o que lles dá presunción de accidente de traballo.

Este dato indica que é a primeira causa de morte no traballo tendo en conta os datos de accidentes de traballo rexistrados.

Neste momento é preciso, tamén dende o ámbito laboral, facer unha campaña de prevención cunha visión integral da saúde para a redución dos accidentes que teñen a súa orixe en infartos, derrames e outras patoloxías non traumáticas e que ocorren durante a xornada laboral.

Corta polo pé

Campaña destinada ao sector forestal co obxectivo de reducir os accidentes laborais neste sector.

Traballos en cubertas_O importante é baixar con vida

Esta campaña ten como obxectivo sensibilizar ás empresas e traballadores autónomos que executan estes traballos, así como aos titulares dos edificios, sobre este risco e facilitar os criterios técnicos que se deben seguir para que estas tarefas realícense con seguridade, para reducir estes accidentes.

Plan Nacional de Sensibilización en seguridade e saúde para o sector pesqueiro

O Plan Nacional de Sensibilización en Seguridade e Saúde para o Sector Pesqueiro xorde no seo do Grupo de Traballo Sector Marítimo Pesqueiro (SMP) da Comisión Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo (CNSST), do que forma parte o Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (ISSGA).

Protexe o traballo do persoal veterinario na túa explotación de gando vacún

Esta campaña, realizada en colaboración da Consellería do Medio Rural. pretende concienciar da importancia da prevención deste riscos laborais existentes nas explotacións de gando vacún e indicar as medidas e recomendacións preventivas que permitan eliminalos ou reducilos.