Actividade

Portais temáticos

Acceso aos diversos portais sobre prevención de riscos laborais en diversos sectores, actividades ou colectivos.

Campañas

O ISSGA leva a cabo numerosas campañas para fomentar as políticas de prevención de riscos nos diversos ámbitos da vida laboral.

Plans e Memorias

O ISSGA desenvolve as accións propostas no seu plan de actividades de acordo coas directrices definidas no Plan Estratéxico para a prevención de riscos laborais de Galicia, e as presenta nas memorias anuais.

Programas específicos

O ISSGA executa unha serie de proxectos en distintos ámbitos de actividade. Traballar agora pensando no mañá, asegura un correcto aliñamento dos esforzos nas políticas de actuación.